Skrzeszewscy Spółka Jawna realizuje 2 vouchery na podstawie umowy z Operatorem - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 
na usługę doradczą specjalistyczną pn.

1. Usługa doradcza w zakresie zagadnień prawnych związanych z epidemia Covid-19 i jej skutków
2. Opracowanie naprawczej strategii sprzedażowo- marketingowej.

Wrangler
Lee®
Mustang® Jeans True Denim
Cross® Jeans True Denim
Dotacja na kapitał obrotowy działanie 1.5